Todas as pingas suman para seguir a facer unha acción política 100% libre de débedas con bancos  e grandes empresas . Porque non temos hipotecas. Nin as queremos.