Se queres apoiar á Marea Atlantica, pódelo facer mediante unha transferencia á seguinte conta bancaria indicando no concepto o teu nome, apelidos, Documento de Identidade e “Colaboración Marea Atlántica”:

Caixa Rural Galega: ES47 3070 0044 5261 4385 0920

A oficina de Caixa Rural Galega na Coruña está na rúa Francisco Mariño, 2.

Aviso legal

Identidade: MAREA ATLÁNTICA
CIF: G70438197
Dir. Postal: PRAZA DO HUMOR NÚMERO 1, 15001 A CORUÑA
Correo electrónico: lopd@mareatlantica.org
Delegado de Protección de Datos: Prodasva Consultoría y Gestión, S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

En nome do partido tratamos a información que nos facilita co fin de xestionar as doazóns recibidas e comprobar que estas se axustan ao disposto á lexislación vixente, sobre as doazóns a partidos políticos. Os datos proporcionados conservaranse durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal, nin se elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada nin se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a persoa responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou directamente ante o delegado de protección de datos.

No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.